Luftväxling i våra hus

Vi tillbringar större delen av våra liv inomhus och fram tills nu har ventilationen och luftväxlingen varit lågprioriterat. Men med alla nya rapporter om hälsoproblem som kopplas till för dålig luftväxling i våra numera ganska täta hus har verkligen gjort att många öppnar upp ögonen för problemen.

Enligt minimikraven så ska luftomväxlingen vara 0,5 i timmen. Gör man det så räknar man med att andelen gammal luft efter fyra timmar är så liten att all luft anses vara bytt. Men man är nu tveksam till om detta är tillräckligt eftersom tester har gjorts där olika allergier behöver högre luftflöde som dessutom ska vara filtrerad luft. Det man kan konstatera är att bostäder med självdragsventilation, vilket är ganska vanligt, har problem att uppfylla ens minimikraven. Särskilt sovrummen har visat sig vara de rummen som har mest problem och det är där man vistas väldigt lång tid.

För nybyggda hus finns minimikrav på luftväxlingen. Dessa minimikrav räcker förhoppningsvis, förutsatt att det inte vistas fler människor i rummen än avsett – vilket det ju ofta gör. Minimikraven förutsätter också att ingen som vistas i bostaden är extra känslig. Tittar man på villor byggda efter 1970 ligger luftväxlingen ofta långt under minimikraven. Man började då bygga tätare och tätare hus, utan att tänka på att man samtidigt behövde förbättra ventilationen. Följden blev hus där luften i princip står stilla. Täta hus behöver dock inte med dagens teknik och kunskap betyda dålig luft. Det kan snarare vara precis tvärtom.

Också våra arbetsplatser behöver bättre inomhusluft. Arbetsmiljölagstiftningen är tydlig och följs oftast, dock är kraven på luftflöden även hör satta så att det finns mycket små marginaler. Skolor och förskolor är två typer av lokaler där problem därför är mycket vanliga. Att man arbetar med små marginaler kan på ett kontor innebära att en möteslokal dimensionerad för tio personer får hysa femton människor i lagra timmar. Sannolikheten för att luften snabbt ska bli för dålig för att dessa femton ska fungera bra är mycket stor. I kontorsrum byggda för tre personer sitter numera fyra eftersom lokalhyra är en kostnad många företag vill spara in på. Barn är ofta mer könsliga än vuxna och reagerar snabbare på olika problem. Dessutom är arbetsmiljölagstiftningen skriven så att den gäller för skolbarn och vuxna, det betyder att dagisbarnens miljö inte är reglerad. Reagerar inte de vuxna på arbetsplatsen går det inte att hänvisa till barnens rätt till en bra arbetsmiljö. Dålig luft ger koncentrationsproblem. I en skola, där hela inlärningsprocessen handlar om att koncentrera sig, får det konsekvenser för både elever och lärare.

Numera brukar man planera in ventilationen bättre i byggprocessen som tur är och FTX-aggregat börjar bli väldigt vanligt. Vill du läsa mer om olika ventilationssystem så klicka på länken här.