Eftervärmare / Tillskottsvärme

Behöver man en eftervärmare inbyggt i FTX-aggregatet?

De flesta brukar missförstå funktionen med eftervärmare (eftervärmare) till FTX-aggregat. Anledningen till eftervärmare är att när det blir väldigt kallt ute och man inte vill ha ett kallras då det dyker ner luft som är 10-14°C ifrån friskluftsventilen. Särskilt med korsströmsväxlare så har man detta problem med kallras ifrån tilluftsventilerna och då bör man komplettera/sätta igång eftervärmaren. Eftervärmaren kan vara både elektrisk eller bestå av ett vattenbatteri om man har tillgång till vattenburen värme.

Externt elbatteri

Externt elbatteri

Varmvattenbatteri med styrning

Varmvattenbatteri med styrning

Eftervärmare - Inbyggt elbatteri

Men man bör inte värma huset eller delar av det med bara detta batteri. Effekten är för låg för det utan den räcker bara till att lyfta kanalvärmen från kanske +15 till +22 innan den går ut till rummen. Komfortvärme produceras bäst genom värme från golvvärme eller radiatorer och inte genom ventilationen.

De nyare aggregaten med hög temperaturverkningsgrad har ibland inte inbyggt batteri då verkningsgraden klarar att hålla temperaturen så hög att något behov av tillskottsvärme knappast finns, i alla fall inte i södra Sverige. Köper man ett aggregat utan eftervärmare så går det bra att i efterhand komplettera detta till aggregatet.

Använder man vattenvärmebatteri som eftervärmare så finns det en risk att batteriet fryser sönder och det skyddas därför med en automatik som stoppar fläkten. Man bör även komplettera med ett intagsspjället som också kopplas till FTX-aggregatet.