Lågenergihus

Vad är lågenergihus och hur mycket energi förbrukar man med dessa byggen?

När man bygger ny villa så får den inte förbruka hur mycket energi som helst till uppvärmningen. Dessa regler finns i Boverkets byggregler (BBR 18).

Som exempel så ska det en villa som värms med el inte gå åt mer än 75 kWh/m² om året när huset är belägget i Mellansverige (ungefär 20 kWh mer i norra och 20 mindre i södra delarna av vårt land). Detta innebär att ett hus på ca150 m²i Sverige inte ska förbruka mer än drygt 11 000 kWh per år.

Idag ligger väldigt många nya svenska småhus en bra bit under denna norm för energiförbrukning. Det är så att väldigt många hus marknadsförs som lågenergihus när det snarare handlar om en byggstandard för vår tid.