Filtrering av friskluften med FTX

Luftfilter tar bort partiklar och smuts!

Med FTX-aggregat som styr ventilationen får man ett bra och kontrollerat luftombyte och man får också renare luft. I FTX-aggregatet finns ett luftfilter som sitter precis i början på aggregatet friskluftsintag, detta ventilationsfilter hindrar partiklar från uteluften att förorena inomhusluften samt att värmeväxlaren inte blir nedsmutsad. Även i aggregatet frånluftsintag där den förbrukade inomhusluften kommer till FTX-aggregatet så finns också ett filter som skyddar värmeväxlaren från nedsmutsning så maximal återvinning erhålles.

Ventilationsfilter finns i olika klasser och här kommer en snabb förklaring. De som används mest i vanliga hus är filterklasserna F (finfilter) och G (grovfilter). Bokstäverna följs alltid av en siffra och högre siffra innebär finare filtrering. Filter som används i bostäder har vanligast idag filterklass F7 för friskluft och för frånluftsfiltret så är det F5 eller F7 som gäller. Filtren måste bytas med jämna mellanrum, en eller möjligen två gånger per år, helst på hösten efter pollenperioden. Bor du i storstad kan du behöva byta filter oftare än om du bor på landet.