FTX och ljud?

Innebär FTX problem för ljudkänsliga personer?

Moderna FTX-aggregat med kombinationen att ventilationssystemet har konstruerats med ljuddämpare har oftast en låg ljudivå och därmed är ventilationssystemet så tyst att det normalt inte stör även ljudkänsliga personer.

För att få låg ljudnivå så måste ventilationskonstruktören kontrollera så att rekommenderade lufthastighet för respektive ventilationskanal inte överskrids. Det som kan orsaka buller är dåliga grundljuddämpare och felaktig montering samt luftdon som är dåligt injusterade. Det som rekommenderas är bra ljuddämpare så nära FTX-aggregatet som möjligt (alltid de bästa ljuddämparna så nära den ljudalstrande källan som möjligt) och därefter kan man även installera flexibla ljuddämpare vid varje tilluftsdon. Även vibrationer från felaktigt monterade aggregat kan ge oönskade ljud men det är inte så vanligt då fläktarna i FTX-aggregatet numera är balanserade.