Tips gällande FTX

Här kommer några enkla tips gällande FTX

  • Injusteringar och inställningar av FTX-system är mycket viktiga både för att hålla nere energianvändningen och för att få så bra inomhusluft som möjligt. Ett dåligt injusterat system kan ha näst intill obefintlig funktion, samtidigt som det drar      energi.
  • Köper du nytt FTX-aggregat se till att det är EC-fläktar i aggregatet (lågenergifläktar).
  • Installation och injustering  av FTX-system bör helst göras av specialist på ventilationsanläggningar men går att själv göra med luftflödesmätare. Luftflöde för respektive rum finns på ventilationsritningen och sedan är det bara kunskapen hur man ställer in aggregatet vilket är bra att ändå lära sig.
  • Smutsiga filter ökar tryckfallet och därmed energianvändningen. Att byta filter regelbundet är viktigt, både för att hålla nere energianvändningen och för att få bra inomhusluft.
  • Fläktarna måste vara igång hela tiden. Om de stängs av under natten kan föroreningar spridas via kanalsystemet och fläktarna håller dessutom längre vid kontinuerlig drift.
  • Det finns ofta programmeringsfunktioner på aggregatet som kan sänka luftflödena på dagen om ingen är hemma.
  • Använd funktionen ”sommarkyla” på sommaren för att snabbare ventilera ut den varma luften inomhus mot den svala kvälls- och nattluften.