Ventilation och FTX

Hur fungerar en FTX-ventilation?

I namnet FTX så står bokstäverna för följande: F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. FTX-Aggregatet kan placeras antingen på vinden eller inne i bostaden. I ett FTX-system går till- och frånluften i skilda ventilationskanaler. Den använda och uppvärmda luften i huset leds genom ett antal frånluftsdon så småningom ihop till en kanal och via den till FTX-aggregatet och genom dess värmeväxlare. Där hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in utifrån via en ventilationskanal till FTX-aggregatets värmeväxlare. Både till- och frånluften filtreras via filter i aggregatet och den uppvärmda tilluften leds därefter ut genom tilluftsdon till sovrum och vardagsrum. Filtreringen gör att inomhusluften blir renare. Att till- och frånluften går i separata ventilationskanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation. För att systemet ska fungera så bra som möjligt är det bra att huset är tätt.

FTX aggregat