Passivhus

När nu nästan alla hus är lågenergihus så är nästa steg passiv- och minienergihus!

Passivhus kräver tätare ytterdörrar och fönster med mycket låga U-värden och att man tillvaratar all den värme som avges från tekniska apparater, sol och den värme  som alstras från människor. Alltså att solvärmen som sipprar in genom fönstren, värmen du, din familj och dina husdjur alstrar, överskottvärmen från tv, lampor, datorer och andra maskiner tas till vara genom värmeväxlare. När inomhusluften vädras ut tas merparten av värmen tillvara och skickas in i huset igen. Samma sak med värmen i duschvattnet och hettan över spisen. Allt ska återbrukas.

Nu börjar även de elektroniska styrsystem bli vanliga och även de hjälper till att minska energiförbrukningen. Exempel på detta är styrning av belysning och temperaturer samt gardiner.

Lönar det sig bygga ett passivhus som har väldigt låg energiförbrukningen? Den frågan är väldigt svår att svara på och vi kanske får svaret först om tjugo år. Det handlar ju om att ta en kostnad idag som ska jämföras med energipriser i framtiden.

Man tror idag att varje form av satsning på mer isolering, bättre fönster och smartare lösningar vad gäller såväl energieffektivitet lönar sig i längden.